Teréz körúti portálprogram

Budapest 2015 tanulmányterv tervezők: BME Középülettervezési Tanszék, Bartha András Márk, Gyulovics István   A Terézvárosi Önkormányzat megbízásából, a BME Középülettervezési Tanszékével közösen készített koncepcióban a körút reklámfelületeinek és portáljainak esztétikus keretek közé szorítására tettünk javaslatot. A koncepcióalkotást történeti és morfológiai kutatásokkal alapoztuk meg és egy interaktív honlap formájában tettük mindenki számára hozzáférhetővé. Elérhetősége: http://www.terezvaros.hu/Terez_koruti_portalprogram/weboldal/

Mild Home és Eco Green Village I.

Tatabánya 2014 pályázat tervezők: Alkér Katalin, Kovács Zsófia, Pelle Zita, Balázs Marcell, Kozma Zoltán   A tatabányai mocsaras területre egy ligetet terveztünk ahol a házak belső magja készül el, majd az ideköltözők maguk építik fel otthonaikat. A telep nemcsak energetikailag, hanem működésében is újraértelmezi a társadalmi konvencióinkat. Állításunk szerint a közeljövő életmódjának a generációs családi…